Sway | Discord Bots
Turkish English Arabic

Sway Avatar

! Metin#0001 PREFİX: p! (değişebilir) discord.js

Sway


Eğlence, Gold, Kayıt, Koruma, Kullanıcı, Müzik, NSFW, Seviye ve Yetkili Komutları